Přijeďte s námi postavit sluneční hodiny!
Napsal Tomáš Pruner   
[10.06.2010]
Zveme vás na dílnu Sluneční hodiny – ekologický výukový prvek, jež proběhne v naší terénní stanici Prusiny u Nebílov (okr. Plzeň-jih) v sobotu 12.6.2010 od 9:00 do 15:00.

Hodiny, které vytvoříme, mají jedno specifikum – v úloze ukazatele času vystupujete vy sami! To váš vržený stín ukazuje čas, což je činí atraktivními zejména pro děti. Kromě stavby samotné nás čeká přednáška o slunečních hodinách a několik výukových aktivit, které hodiny využívají.

Více informací naleznete na plakátku.


Akce se koná v rámci česko-německého projektu Ekologická výchova ve školní zahradě ve spolupráci s bavorským LBV – Zentrum Mensch und Natur. Při uplynulých seminářích jsme se zabývali mimo jiné některými konkrétními výukovými prvky (teorie a ukázka vytyčení slunečních hodin, stavba bylinkové spirály a vrbového plotu). Analematické sluneční hodiny, kde roli ukazatele zaujímá člověk, lze využít ve školní zahradě při výuce zeměpisu, dějepisu, matematiky či výtvarné výchovy, zároveň doplňují průřezové téma environmentální výchova.

Součástí dílny bude i odborná přednáška o principu, typech a historii slunečních hodin pana Lumíra Honzíka, ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň.
Aktualizováno ( [10.06.2010] )